Dzień Edukacji Narodowej

różeDzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji uroczystość w naszym przedszkolu miała miejsce w dniu 15 października. Dzieci  5 – letnie z oddz. V „Smerfy” pod kierunkiem nauczycielek p. J. Bartnickiej – Czerkawskiej i p. K. Bloch przygotowały program artystyczny dla wszystkich pracowników przedszkola. Pełne humoru wiersze, piosenki i taniec stanowiły wspaniałą niespodziankę, wprawiły wszystkich obecnych w uroczysty nastrój. Przedszkolaki wyraziły swoją wdzięczność, za okazywane każdego dnia serce, troskę, opiekę i trud włożony w ich wychowanie i edukację. Każde słowo wypowiedziane przez „małych artystów” wzbudzało zachwyt i wzruszenie na twarzach zgromadzonych gości. Na zakończenie części artystycznej nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi obdarowani zostali pięknymi laurkami, wykonanymi samodzielnie przez dzieci z oddz. IV.

Pani dyrektor Marzanna Panasiuk złożyła serdeczne życzenia i podziękowała wszystkim pracownikom, za trud codziennej pracy. W tym roku szkolnym szczególnie wyróżniona została pani E. Lipińska, otrzymała nagrodę Burmistrza, a ponadto nagrody Dyrektora za wzorową pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymały nauczycielki: p. R. Iwaszko, p. M. Mikitiuk, p. M. Klej oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi naszego przedszkola za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków. Nie zabrakło życzeń, kwiatów i słodkiego poczęstunku ze strony Rady Rodziców, za co serdecznie Dziękujemy.


Akcja „WyRaźni na drodze”

We wrześniu dzieci z grupy V pod kierunkiem pani Joanny Bartnickiej-Czerkawskiej wzięły udział w akcji „WyRaźni na drodze”, organizowanej przez Fundację Marsz Zebry. Celem akcji były zagadnienia związane z widocznością na drodze. Szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym taka tematyka jest wyjątkowo istotna. Oprócz zagadnień związanych ze sposobem poruszania się w przestrzeni publicznej, dzieci mogły poszerzyć wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych, omawiały pozytywne i negatywne postawy oraz zachowania. Przedszkolaki zdobyły również wiedzę na temat prawidłowego korzystania z elementów odblaskowych tak, by być widocznym na drodze.  Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały książeczki aktywności oraz odblaski.


„DZIEŃ CHŁOPAKA”

Dzień Chłopaka to uroczystość, która na stałe wpisała się w kalendarz naszych uroczystości przedszkolnych. W tym roku obchodziliśmy to święto w dniu 1 października 2018 r. W każdej z grup odbyły się wspólne zabawy i pląsy przy muzyce, była to doskonała okazja do integracji i zacieśniania rówieśniczych więzi. W poszczególnych grupach, dziewczynki na czele z nauczycielkami odśpiewały swoim kolegom gromkie sto lat, złożyły życzenia i wręczyły drobne upominki. Chłopcy zostali odznaczeni również symbolicznymi „medalami – super chłopaka”:) Miłą niespodzianką dla wszystkich był słodki poczęstunek.


Występ przedszkolaków podczas IV Jarmarku Pszczelarskiego w Parczewie

Dnia 23.09.2018 r. dzieci 5 – letnie z oddz. V „Smerfy” pod kierunkiem p. Joanny Bartnickiej-Czerkawskiej oraz p. Krystyny Bloch wystąpiły podczas IV Jarmarku Pszczelarskiego, który odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie. Impreza zorganizowana była przez Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarzy ziemi parczewskiej, koordynatorem był pan Stanisław Chojak. Przedszkolaki w swoim programie artystycznym zaprezentowały: piosenkę „Pszczółka Maja”, zatańczyły „Taniec Mai”, recytowały bogate w treści, piękne wiersze, na zakończenie zatańczyły „Rock and Roll” w wykonaniu pszczółek , co wywołało wiele uśmiechu i gromkich braw. Wszystko ściśle wpisane w tematykę spotkania, stanowiło również lekcję dla najmłodszych. Przedszkolaki w pięknych strojach wzbudziły zachwyt i radość zarówno obecnych rodziców jak i wszystkich zgromadzanych. Wszystkie pszczółki od organizatorów otrzymały słodkie upominki. Występ przedszkolaków uświetnił imprezę oraz przyczynił się do promocji naszej placówki w środowisku lokalnym.


Udział w akcji „Sprzątania świata” 2018

Sprzątanie świata – Polska 2018. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Zbieramy – sprzątamy – nie śmiecimy!” Nasze przedszkolaki z wielkim zapałem przyłączyły się do akcji i na miarę sowich możliwości sprzątały najbliższą okolicę.
W piątek 19 września przedszkolaki: z grupy IV „Elfy” pod kierunkiem p. Eweliny Wawryszuk i z grupy V „Smerfy” pod kierunkiem p. Joanny Bartnickiej – Czerkawskiej wzięły aktywny udział w porządkowaniu „świata” – najbliższego sobie otoczenia. Dzieci wyposażone w rękawiczki i foliowe worki na śmieci zbierały je wzdłuż chodników na ul. Wojska Polskiego oraz ul. Harcerskiej w Parczewie. Plastiki, papierki, kapsle i wiele innych odpadów. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem podjęły zadanie i ani jeden śmieć na ich drodze nie umknął ich bacznej uwadze. Celem podejmowania takich działań jest uwrażliwianie od najmłodszych lat na potrzebę dbania o środowisko. Na jego wygląd i estetykę.